የኢንስቲትዩቱ የ9 ወር ዕቅድ አፈፃፀም ስብሰባ ሚያዚያ 18, 2010 ዓ.ም

10 01 02 03
04 05 06 07
08 09 11 12
13 14 15 16
17